Garnatxa molt antiga, dʼespecificitat i identitat quasi bé
úniques.
Diverses petites recoleccions, fermentacions espontànies
successives i maceració llarga. Criança respectuosa en
fustes velles durant 12 mesos. De evolució sensible i
canviant. El contrapunt dʼesveltesa i frescor és aportada
per lʼacidesa volàtil.

 • D.O.
  PRIORAT
 • VARIEDADES
  Garnatxa prefil·loxèrica
 • ALTITUD
  450-500 m
 • SUELOS
  Argilo-calcari
 • SO2 TOTAL
  14 mg/l
 • AGRICULTURA
  Orgànica
 • EDAD DE LAS CEPAS
  80 anys
 • VENDIMIA
  Primera quinzena de setembre
 • FERMENTACIÓN
  3 succesives, en tina dʼacer
 • CRIANÇA
  Bocóis de roure de 600 l
 • PROPIETATS
  Alcohol 14%, volàtil 0.8 g/l; ph 3.45